Hjem

Søk...

Hilleslandveien 160, 4280 Skudeneshavn - Telefon: 992 59 135 - knu-dal@online.no
Karmøy Naturstein  AS ble stiftet i 1996 med grunnlag i en stor natursteinressurs
på Hilleslandsgården i Skudeneshavn.
 
 
 • Miljø
  Naturstein er dessuten et miljøvennlig materiale som også kan gjenbrukes til samme formål, eller til annen eventuell fyllmasse. Dette er ofte tjenelig på industriområder med hyppige ombygginger.  Som en kuriositet kan nevnes at grafitti på natursteinsmurer er en sjeldenhet. Årsaken er sannsynligvis praktiske vanskeligheter eller at utøverene synes murene er vakre nok i seg selv!  Vi velger å tro det siste.

 • Harmoni
  En natursteinsmur bør være minst mulig kunstig i forhold til sine omgivelser. Det blir mer estetisk når steinen harmonerer med bergarter i nærmiljøet eller at eventuell stein fra byggeplassen ”flettes” inn i murene for å gi et riktig inntrykk. Natursteinsmurer blir vakrere med tiden når den tar til seg litt av lokal fauna som mose eller annen vegetasjon, noe som varierer mellom bergarter, nærings og skyggeforhold. Det kan se ut som om bergarter fra gammel sjøbunn med mye næringsalter harmonerer raskere med omgivelsene.

 • Konkurransedyktig
  Rasjonell produksjon av murestein på Hillesland, og gode lagerplasser i Bergen, Spydeberg og på Seljord sammen med god transportlogistikk og flinke, mobile håndverkere gir trygghet for at våre prosjekter blir levert til avtalt tid.

 

 • Teknisk
  Vi har modernisert muringen med rasjonell bruk av gravemaskiner og utstyr, dette har satt muringen i system med flere klassifiseringer og priser.
 
Ta kontakt for en hyggelig steinprat!

KNUT
Salg av stein og oppfølging av prosjekter

 

Knut Dale - Tlf. 992 59 135 - epost: knu-dal@online.no

 

 

 

BSD

 

Børge Dale - Tlf. 977 44 406 - epost: daleborge@online.no

 

 


staale

 Daglig leder - Driftsansvarlig

 

John Kåre Sundfør - Tlf. 911 91 002 - epost: joksun@online.no

 


staale

 Regnskap

 

epost: regnskap@karmoynaturstein.no